top of page

YẾN CHƯNG

Yến sào chưng sẵn của chúng tôi được nấu chín và đóng chai tại các cơ sở ở TP.HCM tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về HACCP. HACCP đưa ra các yêu cầu và chứng nhận đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; cơ sở của Kim Tơ Yến được yêu cầu chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm để đảm bảo thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và hệ thống quản lý tổng thể để đảm bảo sản phẩm an toàn & chất lượng.

bottom of page