Thành Phần: Yến Sào, Đông trùng hạ thảo

Đặt trước 2-3 giờ

Giao hàng từ 3 hủ

Yến chưng Đông Trùng Hạ Thảo

170.000₫Price